skip to Main Content

Door: Louis Zantema

Iedereen verdient een leven met minder pijn. Reducept gelooft dat dat voor iedereen mogelijk is. Zo ontstond in 2018 de Reducept-methode: een volledig digitale training voor mensen met chronische pijnklachten. Mede-oprichter Louis Zantema vertelt erover.

Het ontstaan van Reducept

Ik werkte al enkele jaren in ziekenhuizen als GZpsycholoog met mensen met diverse aandoeningen – meer specifiek: mensen met langdurige pijnklachten. Toen zorginnovator Margryt Fennema met mij ging samenwerken, vielen haar een aantal zaken op bij deze doelgroep. Ten eerste wil iedereen met pijn beter begrijpen hoe het kan dat hij of zij zoveel pijn ervaart. Daarnaast willen mensen die veel pijn ervaren heel graag technieken leren om die zelf te verminderen. Om mensen op grotere schaal te kunnen helpen, zijn we gaan kijken hoe de kennis en vaardigheden die ik in mijn werk toepaste, vertaald konden worden naar een digitale therapie.

Pijn ontstaat in je hersenen

Het uitgangspunt hierbij is dat alle pijn in de hersenen ontstaat. Deze maken pijn aan zodra ze de conclusie trekken dat het lichaam mogelijk in gevaar is. Dat doen de hersenen op basis van heel veel verschillende informatiebronnen. De eerste daarvan is natuurlijk het lichaam zelf. Hieruit worden waarschuwingssignalen naar de hersenen gestuurd. Zo zullen er bij SCCH bijvoorbeeld meer signalen gestuurd worden in het geval van een actieve ontsteking. Maar er zijn meer informatiebronnen: de hersenen maken een analyse van het gevaar en betrekken daarin ook wat we denken, hoe we ons voelen, waar onze aandacht is en wat we aan het doen zijn.

Wat je misschien wel zult herkennen, is dat je pijn in verschillende situaties anders aanvoelt. Als je afgeleid bent of goed in je vel zit, lijkt je pijn minder aanwezig, terwijl negatieve gedachten en somberheid ervoor kunnen zorgen dat ‘ie sterker aanwezig is. Met Reducept richten we ons specifiek op jouw denken, jouw voelen, jouw doen en jouw aandacht. Je zou kunnen zeggen dat we je hersenen trainen om minder heftig te reageren – noem het een ‘reset’ voor je hersenen.

De Reducept-methode

Dat ‘resetten’ doen we met een combinatie van online oefeningen, een pijncursus en een app die speelbaar is op je smartphone. Er is zelfs een virtualreality-versie van de app, die je speelt met een VR-bril om de hersenen flink te trainen. En dat helpt veel mensen: in een studie met 55 patiënten gaf 74% van hen aan dat hun pijn in het dagelijks leven na een maand draaglijker was geworden. Na een maand trainen, zat 66% van de deelnemers beter in hun vel.

Daarmee komen we stap voor stap dichterbij onze missie: zoveel mogelijk mensen een toegankelijke manier bieden om zelf iets aan de pijn te kunnen doen.

Kijk voor meer informatie op reducept.com.

Back To Top